سوغاتی

  • کالاهای موجود
حبه سوهان محمد ساعدی نیا 250 گرمی
حبه سوهان محمد ساعدی نیا 250 گرمی
291,000 تومان
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز پسته طرح ماندگار 500 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز پسته طرح ماندگار 500 گرمی
472,000 تومان
سوهان محمد ساعدی نیا باقلوایی طرح پارسی 450 گرمی
سوهان محمد ساعدی نیا باقلوایی طرح پارسی 450 گرمی
485,000 تومان
سوهان محمد ساعدی نیا لقمه با مغز پسته 500 گرمی
سوهان محمد ساعدی نیا لقمه با مغز پسته 500 گرمی
411,000 تومان
ترافل سوهان محمد ساعدی نیا 380 گرمی
ترافل سوهان محمد ساعدی نیا 380 گرمی
342,000 تومان
شوکو سوهان محمد ساعدی نیا طرح هزار و یک شب 450 گرمی
شوکو سوهان محمد ساعدی نیا طرح هزار و یک شب 450 گرمی
295,000 تومان
سوهان محمد ساعدی نیا میکس پذیرایی طرح شمس 500 گرمی
سوهان محمد ساعدی نیا میکس پذیرایی طرح شمس 500 گرمی
460,000 تومان
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز بادام طرح نگار 500 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز بادام طرح نگار 500 گرمی
231,000 تومان
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد پسته طرح فردوس 780 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد پسته طرح فردوس 780 گرمی
567,000 تومان
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 40 درصد مغز پسته طرح نفیس 700 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 40 درصد مغز پسته طرح نفیس 700 گرمی
702,000 تومان
گز آردی محمد ساعدی نیا 40 درصد مغز بادام طرح نفیس 400 گرمی
گز آردی محمد ساعدی نیا 40 درصد مغز بادام طرح نفیس 400 گرمی
440,000 تومان
418,000 تومان
% 5 تخفیف
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای انگبین 40 درصد مغز پسته طرح نفیس 486 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای انگبین 40 درصد مغز پسته طرح نفیس 486 گرمی
799,000 تومان
حبه سوهان محمد ساعدی نیا میکس طرح سیمین 350 گرمی
حبه سوهان محمد ساعدی نیا میکس طرح سیمین 350 گرمی
327,000 تومان
سوهان محمد ساعدی نیا باقلوایی طرح کادویی 500 گرمی
سوهان محمد ساعدی نیا باقلوایی طرح کادویی 500 گرمی
534,000 تومان
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز پسته زعفرانی طرح نفیس 700 گرمی
گز محمد ساعدی نیا لقمه ای 25 درصد مغز پسته زعفرانی طرح نفیس 700 گرمی
580,000 تومان
سوهان محمد ساعدی نیا گل نازک بدون شکر 350 گرمی
سوهان محمد ساعدی نیا گل نازک بدون شکر 350 گرمی
387,000 تومان
loader filter hajibadoomi
ارسال تهران رایگانه! ارسال تهران رایگانه!
ارسال فوری در تهران ارسال فوری در تهران