بادام درختی ایرانی

  • کالاهای موجود
بادام ایرانی خام درشت
بادام ایرانی خام درشت
بسته بندی از 200 گرم
از 73,000 تومان
بادام ایرانی شور
بادام ایرانی شور
بسته بندی از 200 گرم
از 72,000 تومان
بادام ایرانی خام
بادام ایرانی خام
بسته بندی از 200 گرم
از 64,000 تومان
بادام ایرانی خام ریز
بادام ایرانی خام ریز
بسته بندی از 200 گرم
از 57,000 تومان
loader filter hajibadoomi