مغز پسته

  • کالاهای موجود
مغز پسته اکبری خام
مغز پسته اکبری خام
بسته بندی از 200 گرم
598,000 تومان
مغز پسته احمد آقایی خام
مغز پسته احمد آقایی خام
بسته بندی از 200 گرم
572,000 تومان
مغز پسته شکسته
مغز پسته شکسته
بسته بندی از 200 گرم
480,000 تومان
مغز پسته دندانه
مغز پسته دندانه
بسته بندی از 200 گرم
310,000 تومان
مغز پسته گندمی
مغز پسته گندمی
بسته بندی از 200 گرم
285,000 تومان
مغز پسته لپه
مغز پسته لپه
بسته بندی از 200 گرم
220,000 تومان
پودر پسته
پودر پسته
بسته بندی از 200 گرم
318,000 تومان
خلال پسته
خلال پسته
بسته بندی از 200 گرم
645,000 تومان
مغز پسته کال
مغز پسته کال
بسته بندی از 200 گرم
ناموجود
loader filter hajibadoomi