پسته کله قوچی شور درجه یک

پسته کله قوچی شور درجه یک

roasted kalle ghouchi grade one pistachio

وزن مورد نظر خود را تعیین کنید.
تعداد مورد نظر خود را تعیین کنید.
مبلغ کالای شما :
1,180,000 تومان
مبلغ کالای شما :
1,180,000 تومان
ارسال تهران رایگانه! ارسال تهران رایگانه!
ارسال فوری در تهران ارسال فوری در تهران

محصولات مرتبط